W szkole i przedszkolu kształcić się będą też dzieci z ubogich rodzin, którym będziemy pomagać. Swoistym pomostem między tymi dwiem grupami wiekowymi będą rodzice uczących się dzieci i właśnie dorosłe już dzieci osób starszych. Chcemy by te dwie grupy współpracowały ze sobą. My będziemy im służyć: wspierać miłością, zrozumieniem i opieką. Dzieciom zagwarantujemy edukację na najwyższym poziomie. W ten sposób chcemy dotykać ludzkich serc.