Koncentrujemy się na pomocy rodzinie.

Fundacja ESPA od wielu lat koncentruje się na pomocy rodzinie. Pracując z dziećmi widzimy, jak ważne jest aby człowiek od najmłodszych lat uczył się właściwych wartości, które wpłyną na jego dorosłe życie – dlatego właśnie, zdecydowaliśmy się pracować z dziećmi. Działamy w sferze edukacji. Zarówno w Polsce, gdzie od 6 lat prowadzimy przedszkole jak i za granicą, na dalekich Filipinach. Tam obejmujemy regularną pomocą i opieką blisko 100 dzieci w 3 utrzymywanych przez nas szkołach.
Kiedyś usłyszałem pytanie: co robię, aby zmieniać świat na lepsze. Pytanie brzmiało bardzo górnolotnie. Nie wiedziałem czy kiedykolwiek będę mógł na nie odpowiedzieć. Ale dziś już wiem, że aby zmieniać świat na lepsze – naprawdę nie trzeba wiele. Wystarczy chcieć uczynić nawet ,tylko pozornie, niewielką zmianę w życiu drugiego człowieka. I to jest właśnie cel naszej naszej fundacji – Chrześcijańskiego Centrum Espa w Legnicy. Chcemy nieść zmiany dla całych pokoleń ludzi – od najmłodszych, tych w przedszkolu i szkole, po osoby starsza, samotne, które potrzebują pomocy i opieki. Współpracując z rodzicami, możemy razem edukować, wychowywać pokolenie, które będzie odpowiedzialne. Będzie zachowywać zasady moralny, a już w niedalekiej przyszłości samo będzie mogło wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo. W naszym Centrum będziemy łączyć pokolenia, dlatego że dzieci, młodzież i osoby starsze nie powinny żyć na oddzielnych biegunach.To grupy które nawzajem bardzo się potrzebują, dlatego młodych od początku uczymy szacunku i wrażliwości na potrzeby osób starszych.

Budujemy kompleks szkolny oraz rezydencję seniora.

Jesteśmy w trakcie budowy kompleksu, w którym mieścić się będzie szkoła i przedszkole dla około 200 dzieci oraz rezydencja seniora dla około 100 osób w podeszłym wieku. W tym celu rozbudowujemy tę nieruchomość – otrzymaliśmy ją na razwój naszych działań. W pierwszej kolejności – do września 2015 roku – oddana do użytku będzie część edukacyjna, później część domu seniora. W szkole i przedszkolu kształcić się będą też dzieci z ubogich rodzin, którym będziemy pomagać. Swoistym pomostem między tymi dwiem grupami wiekowymi będą rodzice uczących się dzieci i właśnie dorosłe już dzieci osób starszych. Chcemy by te dwie grupy współpracowały ze sobą. My będziemy im służyć: wspierać miłością, zrozumieniem i opieką. Dzieciom zagwarantujemy edukację na najwyższym poziomie. W ten sposób chcemy dotykać ludzkich serc. Aby to wszystko stało się rzeczywistością, potrzebne jest wsparcie finansowe tej wizji. Razem możemy czynić świat lepszym. Dołącz do nas. Uprzejmie prosimy o finansowe wsparcie naszej pracy z dziećmi i osobami starszymi.  Za kążdą, nawet najmniejszą formę pomocy będziemy niezmiernie wdzięczni.
Bo przecież nie trzeba wiele, by kiedyś zostawić świat lepszym niż go zastaliśmy.